ezel    

EZELWANDELING RESERVEREN

Voor een echt speciaal gezinsuitje kunt u een wandeling met ezels reserveren via de mail info@dekoperenezel.nl
of telefoon (0578-662452). Ook voor vragen staan wij u graag te woord zodat wij een onvergetelijk gezinsuitje kunnen verzorgen.

Parkreglement

 Parkreglement


1. Bij het betreden van De Koperen Ezel aanvaardt de bezoeker het reglement en is daarmee verplicht alle voorschriften en de door de medewerkers van De Koperen Ezel gegeven aanwijzingen stipt op te volgen.

2. Onder ‘De Koperen Ezel’ wordt in dit reglement tevens begrepen haar landerijen, de horecagelegenheden, de parkeerplaatsen en ruimtes binnen en buiten de hekken.

3. U heeft uitsluitend toegang tot ons park via de daarvoor bestemde ingang.

4. De toegangsprijs is €2,00.

5. Roken is niet toegestaan in gesloten ruimtes, binnen of bij de dierenverblijven.

6. Aan personen onder de 18 jaar wordt geen alcohol verkocht. Aan personen tot 25 jaar kan om een geldige legitimatie worden gevraagd.

7.Bij calamiteiten dient u te allen tijden de instructies van medewerkers en hulpverleners op te volgen. Bij De Koperen Ezel zijn altijd medewerkers aanwezig die in het bezit zijn van een BHV-diploma.

8. Op de terreinen zijn honden mits aangelijnd toegestaan. Het is voor de honden van de Koperen Ezel wel toegestaan om los rond te lopen.

9. De Koperen Ezel aanvaardt geen aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/of diefstal, verlies, vermissing of schade aan bezittingen van haar bezoekers ontstaan tijdens en/of ten gevolge van een bezoek aan De Koperen Ezel en is niet aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder begrepen bedrijfsschade en inkomstenderving.

10. Afval dient u in de daarvoor bestemde afvalbakken te deponeren.

11. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het personeel zelf meegebrachte etenswaren aan de dieren te voeren.

12. Het is niet toegestaan om dieren op te pakken of te verplaatsen, aaien mag wel.
Kinderen mogen uitsluitend onder toezicht van een volwassene de dierenverblijven betreden.

13. Het is niet toegestaan om scherpe voorwerpen mee te nemen in de dierenverblijven.

14. Parkeren uitsluitend op daarvoor bestemde plekken/parkeerterrein.

16. Het is niet toegestaan op het park geluids-, foto- en/of filmopnamen dan wel ander beeldmateriaal te maken voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming van de directie van De Koperen Ezel is verkregen. Alle gemaakte opnamen zijn uitsluitend voor privégebruik.

17. Kinderen jonger dan 12 jaar mogen het park uitsluitend onder doorlopend toezicht en begeleiding van een volwassene (tenminste 18 jaar oud) betreden.

18. De Koperen Ezel is gerechtigd bezoekers van wie zij vindt of vreest dat zij de orde, rust en/of veiligheid binnen het park verstoren, de toegang te ontzeggen zonder dat De Koperen Ezel tot enige vergoeding is gehouden. De medewerkers van het park kunnen bij ongewenst gedrag u vragen het park te verlaten. Bij het overtreden van de regels moet u het park verlaten en eventueel de schade die ontstaan is vergoeden.

19. Medewerkers kunnen altijd, en zonder opgaaf van redenen vragen of ze in uw tas mogen kijken en/of fouilleren.

20. Op het park is het niet toegestaan om zonder toestemming van de directie reclame uitingen te plaatsen of te verspreiden.

 

Volg de Koperen Ezel  Twitter round facebook round